ความแปลกใหม่ของ ศิลปะ การวาดภาพ การลงสี

Watercolor art

ถ้าจะให้อธิบายคำว่าศิลปะนั้นเราก็ต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคือการถ่ายทอดอารมณ์ลงบนดินสอถ่ายทอดบนกระดาษ ซึ่งเราจะบอกได้เลยว่าเป็นการถ่ายทอดอีกแบบที่ไม่เหมือนใครก็เพราะว่ามันออกมาจากจิตใต้สำนึกของคนที่วามันออกมาซึ่งศิลปะ การวาดภาพ การลงสี ถ้าจะให้แงก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ การวาดภาพสมัยเก่าและการวาดภาพสมัยใหม่ ความแตกต่างมีดังต่อไปนี้ ถ้าเป็นการวาดภาพหรือการลงสีสมัยเก่านั้นจะเป็นการใช้ดินสอสีแบบธรรมดาในการวาดและลงสีเพราะว่าด้วยอุปกรณ์และปัจจัยหลายๆ ส่วนนั้นเลยทำให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากสักเท่าไหร่แต่การจะได้ความเป็นคลาสสิคแทนแต่ถ้าเป็นการวาดภาพและลงสีแบบสมัยใหม่นั้นจะได้ใจไปก็เพราะว่ามีเทคนิคที่ทันสมัยและอุปกรณ์ในการลงสีก็แปลก คนสมัยใหม่เลยเรียกศิลปะในสมัยนี้ว่า ศิลปะร่วมยุคร่วมสมัย ที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับอย่างมากจากทั่วโลกและแพร่หลายไปอีกหลายๆ ประเทศไปแล้วกับคำว่า ศิลปะสมัยใหม่

Bookmark the permalink.

Comments are closed.